آداب اجتماعی

اتیکت آرمان ولیان

ادب مرد به ز دولت اوست!

ضرب المثل ها آینه تمام نمای فرهنگ و تمدن در جوامع مختلف بشری هستند و بدون تردید ایران از لحاظ غنای فرهنگی از بزرگترین تمدن های کهن است. ضرب المثل های همچون: “ادب مرد به ز دولت اوست” و یا “ادب آداب دارد” از جمله ضرب المثلهایی هستند که اهمیت ادب و آداب را در فرهنگ ایران از دیر باز تا کنون به خوبی نمایان می سازند.

آیا غیر از این است که “شناخت آدابِ ادب” و به کار بستن آنها در کارهای روزمره باعث افزایش ترشح هورمون های شادی شده و شادی می آفریند؟ حالمان را بهتر می کنند و تاثییر گذاری ما بر دیگران را در اولین برخورد افزایش می دهند؟

آیا رعایت “آدابِ ادب” جادوی جذابیت نیست؟

آرمان ولیان

مدرس و سخنران
حوزه رفتار حرفه ای در تجارت بین الملل
(اتیکت اجتماعی و تجاری)


متولد 1357، فارغ التحصیل از دانشگاه لئوبن اتریش در رشته مکانیک مقطع کارشناسی ارشد 2002 و مدیر اسبق فروش در شرکت آندریتس اتریش