اتیکت و تفاوتهای فرهنگی

Fleur_de_ls

18 سال تجربه

با همه تفاوت هایی که در جوامع مختلف بشری از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی… سراغ داریم، می توانیم از اتیکت به عنوان زبان مشترک برای پیوند ملت ها، نزدیک تر شدن در آنها به یکدیگر، تفاهم بیشتر و… نام ببریم. در واقع زبان اتیکت هم مانند هر زبان بیگانه  دیگر احتیاج به آموزش و آموختن دارد.

سعی و تلاش ما بر این است که با تکیه بر مطالعات، تجربیات و مشاهدات خود در طی 18 سال گذشته در اروپا با آموزش مبحث یاد شده به مدیران و بازرگانان ایرانی، این موضوع را به آنان یادآوری کنیم و موفقیت آنها را در صحنه های بین الملی تضمین نماییم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید .

Fleur_de_ls

به رایگان آموزش ببینید

گزیده از از محتویات آموزشی رایگان به برای شما  عزیزان منتشر شده است .