اتیکت و مهارتهای ارتباطی

Fleur_de_ls

آموزش و مشاوره

 به مباحث ذیل می پردازیم و آنها را از منظر اتیکت به بحث می نشینیم: 

قدرت لبخند و تحریک نورون های آینه ی در مغز طرف مقابلقدرت تماس چشمی، اهمیت آن در ارتباطات کاری و اجتماعی و همچنین تفاوتهای فرهنگی در این زمینههنر خوب گوش دادن به طرف مقابل و ارتباط آن با جذابیت فردیهنر تعریف کردن از دیگران و تفاوتهای فرهنگی در این زمینه…

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید .

Fleur_de_ls

به رایگان آموزش ببینید

گزیده از از محتویات آموزشی رایگان که برای شما عزیزان منتشر شده است .