آداب تجارت کسب و کار

Fleur_de_ls

به نظر شما اولین برخورد ما با مشتریانمان در لحظه دیدار است یا قبل تر از آن؟

امروز در کشورهای پیشرفته صنعتی، بسیاری از دانشگاها و مدارس عالی کسب و کار به آموزش اصول رفتار حرفه ای در حوزه یاد شده می پردازند و چه بسا اساتیدی را از جوامعه ای با فرهنگها و آداب و رسوم دیگر به همکاری دعوت می نمایند تا ضمن مقایسه آنها با یکدیگر، نقطه مشترکی برای آموزش و پاسخ به سوالهائی از قبیل آنچه در ذیل مطرح می گردد بیابند.

به نظر شما اولین برخورد با مشتریانمان در لحظه دیدار است یا قبل تر از آن؟به نظر شما دانستن آداب مربوط به جلسات و مذاکرات تا چه حد می تواند در پیش برد اهدافمان موثر باشد.

آیا صرفا داشتن تربیت و ادب خانوادگی برای رعایت اصول آداب و معاشرت کافی است و یا اینکه “ادب هم آداب خود را دارد؟”

آیا رعایت اصول آداب و معاشرت می تواند به تلطیف حال و هوای فضای کاری کمک کند و ارتباط سالمتر و مفرح تری را بین همکاران ایجاد نماید؟

مدیران با تجربه که اصول رفتار حرفه ای را رعایت می نمایند به این باور رسیده اند که ارائه خدمات مطلوب و با کیفت به مشتریان، مستلزم ایجاد حال خوب بین همکاران است که زیر مجموعه تحت مدیریتش را تشکیل می دهند به این ترتیب لازم است که کسب آموزشهای مربوط به این بخش را با جدیت دنبال کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید .

Fleur_de_ls

به رایگان آموزش ببینید

گزیده از از محتویات آموزشی رایگان به برای شما  عزیزان منتشر شده است .