خانم پروفسور گابی کلوس

مدرس اتیکت و تفاوت های فرهنگی

خانم پروفسور کلوس در شهر گراتس در کشور اتریش اقامت دارند و مدرس زبان آلمانی هستند که بیشتر وقت آموزشی خود را از روی علاقه شخصی به مهاجرین آسیایی و مخصوصا خاورمیانه میپردازند. شخص بنده در دوران دانشجویی و کار در کشور اتریش بسیار از آموزش های ایشان بهره مند شدم و در حال حاضر با افتخار با ایشان در زمینه آموزش اتیکت و تفاوت های فرهنگی همکاری داریم.طی سفری که در سال 2018 میلادی به ایران داشتند، همانطور که انتظار میرفت دلباخته این سرزمین، فرهنگ و مردمان آن شدند.