مشتریان

مشاهده برخی از مشتریان من که افتخار همکاری با ایشان را داشته ام

صنعت :

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
پیکسل پک
گروه اقتصادی توسعه و ابتکار آوادیس
ایران خودرو
داتیس ضمانت خرید شماست
لاستیک بارز
شرکت طرح و توسعه نیکسا
جین وست
آدونیس
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

موسسات خیریه :​

موسسه خیریه پیام امید
زنجیره امید
موسسه خیریه نیکان ماموت
بچه های سیب سرخ
خیریه امین آراسته

موسسات آموزشی :

هتل و گردشگری :

اتاق های بازرگانی :

صنعت بانکداری :

صنعت بیمه :

پزشکی و دارویی :

مراکز خرید :

همکاران و اسپانسر ها

مشاهده برخی از همکاران و اسپانسر های من که افتخار همکاری با ایشان را در کشور اتریش داشته ام