آداب تجارت کسب و کار

اتیکت آرمان ولیان

 

به نظر شما اولین برخورد ما با مشتریانمان در لحظه دیدار است یا قبل تر از آن؟

امروز در کشورهای پیشرفته صنعتی، بسیاری از دانشگاها و مدارس عالی کسب و کار به آموزش اصول رفتار حرفه ای در حوزه یاد شده می پردازند و چه بسا اساتیدی را از جوامعه ای با فرهنگها و آداب و رسوم دیگر به همکاری دعوت می نمایند تا ضمن مقایسه آنها با یکدیگر، نقطه مشترکی برای آموزش و پاسخ به سوالهائی از قبیل آنچه در ذیل مطرح می گردد بیابند.

  • به نظر شما اولین برخورد با مشتریانمان در لحظه دیدار است یا قبل تر از آن؟
  • به نظر شما دانستن آداب مربوط به جلسات و مذاکرات تا چه حد می تواند در پیش برد اهدافمان موثر باشد.

آیا صرفا داشتن تربیت و ادب خانوادگی برای رعایت اصول آداب و معاشرت کافی است و یا اینکه “ادب هم آداب خود را دارد؟”

  • آیا رعایت اصول آداب و معاشرت می تواند به تلطیف حال و هوای فضای کاری کمک کند و ارتباط سالمتر و مفرح تری را بین همکاران ایجاد نماید؟

مدیران با تجربه که اصول رفتار حرفه ای را رعایت می نمایند به این باور رسیده اند که ارائه خدمات مطلوب و با کیفت به مشتریان، مستلزم ایجاد حال خوب بین همکاران است که زیر مجموعه تحت مدیریتش را تشکیل می دهند به این ترتیب لازم است که کسب آموزشهای مربوط به این بخش را با جدیت دنبال کرد.

آرمان ولیان

مدرس و سخنران
حوزه رفتار حرفه ای در تجارت بین الملل
(اتیکت اجتماعی و تجاری)


متولد 1357، فارغ التحصیل از دانشگاه لئوبن اتریش در رشته مکانیک مقطع کارشناسی ارشد 2002 و مدیر اسبق فروش در شرکت آندریتس اتریش