آداب تجارت کسب و کار

اتیکت آرمان ولیان

به نظر شما اولین برخورد ما با مشتریمان در لحظه دیدار است و یا قبل تر از آن؟

به نظر شما دانستن آداب مربوط به جلسات و مذاکرات تا چه حدی می تواند در پیشبرد اهدافمان موثر باشد؟

آیا رعایت اصول آداب معاشرت می تواند به عنوان مزیت رقابتی ما در دنیای کسب و کار و تجارت باشد؟

آیا صرفا داشتن ادب خانوادگی برای رعایت اصول آداب معاشرت کافیست یا اینکه « ادب آداب دارد « ؟

آیا رفتار حرفه ای ما می تواند بیانگر این پیام باشد که من در ارتباطات کاری نیز به همین ترتیب حرفه ای عمل خواهم کرد؟

آیا رعایت اصول آداب معاشرت می تواند حال و هوای فضای کاری را تلطیف کند و ارتباط بین همکاران را سالم تر و مفرح تر؟

امروزه در کشور های پیشرفته صنعتی، بسیاری از مدارس عالی کسب و کار و دانشگاه ها به آموزش اصول رفتار حرفه ای در کسب و کار می پردازند و چه بسا اساتیدی را از فرهنگ های دیگر دعوت به همکاری می کنند تا بتوانند بهتر به آموزش تفاوت های فرهنگی در مسائل مربوط به آداب معاشرت بپردازند.

مدیران حرفه ای خوب میدانند که سرویس خارجی از سرویس داخلی شروع می شود و حال خوب بین همکاران می تواند حال مشتری را خوب کند و تنها بدین ترتیب می توانند خدمات با کیفیتی ارائه دهند.
.

آرمان ولیان

مدرس و سخنران
حوزه رفتار حرفه ای در تجارت بین الملل
(اتیکت اجتماعی و تجاری)


متولد 1357، فارغ التحصیل از دانشگاه لئوبن اتریش در رشته مکانیک مقطع کارشناسی ارشد 2002 و مدیر اسبق فروش در شرکت آندریتس اتریش