اتیکت مصاحبه کاری

اتیکت آرمان ولیان

ارتقاء مهارتهای مصاحبه

مصاحبه شغلی را شاید بتوان از مهمترین رویدادهای زندگی هر فرد بر شمرد.

 مهارتی که مستلزم آن است تا قادر به ارائه بهترین توانائی های خود باشیم و بیشترین تاثیر را در مصاحبه کننده بگذاریم

آرمان ولیان

مدرس و سخنران
حوزه رفتار حرفه ای در تجارت بین الملل
(اتیکت اجتماعی و تجاری)


متولد 1357، فارغ التحصیل از دانشگاه لئوبن اتریش در رشته مکانیک مقطع کارشناسی ارشد 2002 و مدیر اسبق فروش در شرکت آندریتس اتریش