آداب میز غذا

آموزش آداب مربوط به میز غذا یکی از اساسی ترین آموزشها به کودکان در سراسر دنیا می باشد. رعایت این آداب در اولین قرارهای اجتماعی و کاری می تواند موجب استحکام رابطه شود و عدم آگاهی بر این اصول می تواند به راحتی مهری بر نفر مقابل بزند مبنی بر عدم تربیت خانوادگی.

اتیکت آرمان ولیان

مدیران امروز

در این قسمت آموزش و مشاوره که مخاطبین بین یک نفر و حد اکثر 8 نفر میباشند در یک فضای مجلل هتل و یا رستوران آموزشهای لازم را میبینند. همراه با صرف یک وعده غذایی مجلل، آداب مربوط به ابزارهای روی میز، نحوه استفاده آنها و بایدها و نباید هایی در خصوص نوشیدنی ها، پیش غذا، سالاد و دسرآموزش داده خواهد شد. 

اتیکت آرمان ولیان

مدیران فردا (کودکان)

بزرگی گفته است: آدابی که در کودکی بر انسان جمع گردد همچون نقشی است بر سنگی سخت.

طی آموزش خصوصی که مخاطبین حد اکثر 2 نفر میباشند در یک فضای مجلل هتل و یا رستوران آموزشهای لازم را میبینند. از نشستن صحیح پشت میز غذا تا استفاده صحیح از ابزارها و آداب مربوط به میهمانی ها و به طور کل باید ها و نبایدهایی در این زمینه بحث خواهند شد.

آرمان ولیان

مدرس و سخنران
حوزه رفتار حرفه ای در تجارت بین الملل
(اتیکت اجتماعی و تجاری)


متولد 1357، فارغ التحصیل از دانشگاه لئوبن اتریش در رشته مکانیک مقطع کارشناسی ارشد 2002 و مدیر اسبق فروش در شرکت آندریتس اتریش