اتیکت و مهارتهای ارتباطی

اتیکت آرمان ولیان

آموزش و مشاوره

 به مباحث ذیل می پردازیم و آنها را از منظر اتیکت به بحث می نشینیم: 

  • قدرت لبخند و تحریک نورون های آینه ی در مغز طرف مقابل
  • قدرت تماس چشمی، اهمیت آن در ارتباطات کاری و اجتماعی و همچنین تفاوتهای فرهنگی در این زمینه
  • هنر خوب گوش دادن به طرف مقابل و ارتباط آن با جذابیت فردی
  • هنر تعریف کردن از دیگران و تفاوتهای فرهنگی در این زمینه
آرمان ولیان

مدرس و سخنران
حوزه رفتار حرفه ای در تجارت بین الملل
(اتیکت اجتماعی و تجاری)


متولد 1357، فارغ التحصیل از دانشگاه لئوبن اتریش در رشته مکانیک مقطع کارشناسی ارشد 2002 و مدیر اسبق فروش در شرکت آندریتس اتریش