Questions? 123-123-1234

رویداد ها

آموزش آداب صحیح مربوط به سر میز غذا و بوفه

زمان: 19:00 - 22:00
تاريخ: این رویداد به پایان رسیده است.

آداب مربوط به سر میز غذا ویژه کودکان (7 تا 15 سال)

زمان: 15:00 - 13:00
تاريخ: این رویداد به پایان رسیده است.

آموزش آداب صحیح مربوط به سر میز غذا

زمان: 19:00 - 22:00
تاريخ: این رویداد به پایان رسیده است.

رویداد گروه مشاورين درمانگاه سازمان

گروه مشاورين درمانگاه سازمان با حمايت شركت شهرك هاى صنعتى اراك

زمان: این رویداد به پایان رسیده است

Business Etiquette for Petroleum Engineers

The seminar Business Etiquette for Petroleum Engineers will be held by Mr. Valian, Montanuniversität graduate and NAILAV CEO, who has experienced the

pic3

برگزاری رویداد تاير بارز

رویداد شرکت تایر بارز در دو شهر ساری و مشهد برگزار گردید

زمان: این رویداد به پایان رسیده است

شركت OIEC

برگزاری رویداد برای مدیران شرکت OIEC در آبان و آذر 96

زمان: این رویداد به پایان رسیده است

اگر هرگونه سوالی داشتید با پشتیبانی ما تماس بگیرید 1793 003 0912